صفحه اصلیهنرمندان شهنی

سکوت – بهروز بهادری

بهروزبهادري سکوت مي کنم نه ازسررضايت يانه ازگفتن شکايت.. سکوت مي کنم نه ازبي صدايي نعره هايم يانه از به رخ کشيدن غصه هايم.. سکوت مي کنم که رازهاي

استاد کوروش نجف پور- آیینه خیال
مژگان نجف پور -کشتی نوح
دخترم – استاد مژگان نجف پور
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

بهروزبهادری

سکوت می کنم نه ازسررضایت یانه ازگفتن شکایت..
سکوت می کنم نه ازبی صدایی نعره هایم یانه از به رخ کشیدن غصه هایم..
سکوت می کنم که رازهای نگفته بی شمارم..
سکوت می کنم تابه دل کشم حرمت های شکستم..
سکوت می کنم تادراین تنهایی مفرط ازهررهگذری ، انگ بی زبانی وزخم زبان آشنایی..
آلام قلب شکسته ام کنم..
سکوت می کنم..
وبازهم صدایم ازهرصدایی رساتراست..

ecea7f8c5d30b0cabe77c43e533a9c6e

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0