درگذشت نکونام مرحوم جهانگیر احمدی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده احمدی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ پنجشنبه ‌ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۸:۳۰ در بهشت زهرای […]

Continue reading »

درگذشت زنده یاد حسین عیدیوندی (حاتمی)

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده عیدی وندی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ دو شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ در بهشت […]

Continue reading »

درگذشت زنده یاد حاج نصر الله احمدی فرزند شهید آ اسد احمدپور

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده احمدی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ دو شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۹.۳۰ صبح از درب […]

Continue reading »

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مشهدی سبزمراد جعفری شهنی)

به جهت اطلاع رسانی:چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مشهدی سبزمراد جعفری شهنی)مصیبت وارده را به خانوادهای (جعفری شهنی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده جعفری شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع […]

Continue reading »

درگذشت معلمی دلسوز و فداکار مرحومه خاتون ارزانی بیرگانی فرزند مرحوم علی محمد ارزانی بیرگانی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ پنج شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ […]

Continue reading »

درگذشت مرحوم گل بی بی حافظی همسر مرحوم سلطانعلی شهنی زاده عمادی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده حافظی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ دو شنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار میگردد.به سبب حوادث اخیر و […]

Continue reading »

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نور الله هاشمی محمودی)

به جهت اطلاع رسانی:چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نور الله هاشمی محمودی)مصیبت وارده را به خانوادهای (هاشمی محمودی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده هاشمی محمودی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع […]

Continue reading »

درگذشت زنده‌یاد مرحوم سلطان شهنی زاده

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنی زاده تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۱ الی ۱۴ در […]

Continue reading »

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نکو نام استاد علی شهنی دشتگلی)

به جهت اطلاع رسانی:چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نکو نام استاد علی شهنی دشتگلی)مصیبت وارده را به خانوادهای (شهنی دشتگلی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنی دشتگلی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و […]

Continue reading »

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد منصور آمویی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد منصور آمویی)مجلس ترحیمی در :به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی تلبزان برگزار میگردد.به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام […]

Continue reading »
1 2 3 130