چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نور الله هاشمی محمودی)

به جهت اطلاع رسانی:چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نور الله هاشمی محمودی)مصیبت وارده را به خانوادهای (هاشمی محمودی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده هاشمی محمودی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع […]

Continue reading »

درگذشت زنده‌یاد مرحوم سلطان شهنی زاده

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنی زاده تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۱ الی ۱۴ در […]

Continue reading »

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نکو نام استاد علی شهنی دشتگلی)

به جهت اطلاع رسانی:چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد نکو نام استاد علی شهنی دشتگلی)مصیبت وارده را به خانوادهای (شهنی دشتگلی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنی دشتگلی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و […]

Continue reading »

مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد منصور آمویی)

به جهت اطلاع رسانی: مراسم سالگرد درگذشت مرحوم ( زنده یاد منصور آمویی)مجلس ترحیمی در :به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ بر تربت پاکش واقع در مزارگه فامیلی تلبزان برگزار میگردد.به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال کلیه اقوام و وابستگان ، موکدا اعلام […]

Continue reading »

درگذشت مرحومه بی بی گل صالحیوند شهنی همسر مرحوم آ میرزا آقا صالحیوند شهنی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده صالحیوند شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۵ در مزارگه فامیلی تلبزان […]

Continue reading »

درگذشت سبزمراد جعفری شهنی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده جعفری شهنی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ جمعه ۴ مهرماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در مزارگه […]

Continue reading »

درگذشت شادروان جهانگیر حاجتی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده حاجتی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ پنجشنبه ۳مهرماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۶ الی ۱۸ از درب منزل شخصی […]

Continue reading »

چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مهندس پرویز شهنیان)

به جهت اطلاع رسانی:چهلمین روز درگذشت مرحوم (زنده یاد مهندس پرویز شهنیان)مصیبت وارده را به خانوادهای (شهنیان) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم.*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنیان تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و […]

Continue reading »

درگذشت مرحوم نورالله هاشمی محمودی

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده هاشمی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۷ از درب منزل شخصی آن مرحوم […]

Continue reading »

درگذشت شادروان زنده یاد مهندس پرویز شهنیان

*-به جهت اطلاع رسانی:بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده شهنیان تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به اطلاع عموم فامیل و وابستگان و دوستان و آشنایان می‌رسانیم که مراسم تشییع تدفین و سومین و هفتمین روز درگذشت به سبب حوادث اخیر و بیماری همه گیر کرونا و به منظور رفاه حال […]

Continue reading »
1 2 3 129