۱ ۲ ۳ ۱۳۸ 10 / 1373 پست
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(استاد مهرداد غلامعلی پور)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(استاد مهرداد غلامعلی پور)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(استاد مهرداد غلامعلی پور) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میک [...]
درگذشت مرحومه نیک نام خانم جان ارزانی بیرگانی

درگذشت مرحومه نیک نام خانم جان ارزانی بیرگانی

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نما [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( محمد باقر ارزانی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( محمد باقر ارزانی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( محمد باقر ارزانی بیرگانی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت می [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( احمد گیلاسی آقاسی پور)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( احمد گیلاسی آقاسی پور)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( احمد گیلاسی آقاسی پور) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنی [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور شهنی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور شهنی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکن [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( شاهرخ اعتدالی شهنی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( شاهرخ اعتدالی شهنی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( شاهرخ اعتدالی شهنی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( رضا حافظی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( رضا حافظی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( رضا حافظی بیرگانی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( شوکت مرداسی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( شوکت مرداسی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( شوکت مرداسی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( سیده نیلوفر افراز همسر مرحوم سلطان‌محمد ارزانی بیرگانی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( سیده نیلوفر افراز همسر مرحوم سلطان‌محمد ارزانی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه( سیده نیلوفر افراز همسر مرحوم سلطان‌محمد ارزانی بیرگانی) را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی [...]
تبریک انتصاب – افشین ارزانی مدیریت مالی و امور اقتصادی سازمان فاوا  منصوب شد

تبریک انتصاب – افشین ارزانی مدیریت مالی و امور اقتصادی سازمان فاوا منصوب شد

تبریک انتصاب جناب آقای افشین ارزانی بطی حکمی از سوی رئیس سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا) شهرداری اهواز ، مهندس افشین ارزانی به سمت مدی [...]
۱ ۲ ۳ ۱۳۸ 10 / 1373 پست