۱ ۲ ۳ ۱۳۴ 10 / 1340 پست
درگذشت مرحومه (جاوید نام گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک)

درگذشت مرحومه (جاوید نام گل متاع ارزانی همسر مرحوم فداله تالانک)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده تالانک و ارزانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌ن [...]
درگذشت مرحومه (جاوید نام معصومه مراد سجدی)

درگذشت مرحومه (جاوید نام معصومه مراد سجدی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده  مراد سجدی و ارزانی بیرگانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و ق [...]
درگذشت زنده یاد  (مهندس ساسان ارزانی بیرگانی  فرزند غلام عباس و نوه حاج شمسعلی ارزانی بیرگانی)

درگذشت زنده یاد (مهندس ساسان ارزانی بیرگانی فرزند غلام عباس و نوه حاج شمسعلی ارزانی بیرگانی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده ارزانی بیرگانی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نم [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(آ سیف الله پارسی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(آ سیف الله پارسی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(آ سیف الله پارسی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به [...]
یادداشت اختصاصی سید علی صالحی شاعر برجسته ایرانی برای کاووس غولی گله «کاووس ، مرید ، مقیمی »

یادداشت اختصاصی سید علی صالحی شاعر برجسته ایرانی برای کاووس غولی گله «کاووس ، مرید ، مقیمی »

یادداشت اختصاصی سید علی صالحی شاعر برجسته ایرانی برای کاووس غولی گله «کاووس ، مرید ، مقیمی » خبر درگذشت استاد کاووس غولی گله ، از پیشگامان شعر و اد [...]
درگذشت نیک نام (استاد کاووس غولی گله)

درگذشت نیک نام (استاد کاووس غولی گله)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده غولی گله  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و [...]
درگذشت مرحومه (مهندس پرستو اشرفی)

درگذشت مرحومه (مهندس پرستو اشرفی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده اشرفی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
درگذشت نیک نام(آ سیف الله پارسی – بزرگ خاندان)

درگذشت نیک نام(آ سیف الله پارسی – بزرگ خاندان)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده پارسی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( علی بهرامی)

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم( علی بهرامی)

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(آ  علی بهرامی) تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت [...]
درگذشت نکونام (آ رضا قلی احمدی)

درگذشت نکونام (آ رضا قلی احمدی)

*-به جهت اطلاع رسانی: بدینوسیله از کلیه سروران و ارجمندانی که با خانواده احمدی  تشریک مساعی نمودند صمیمانه و خاشعانه تشکر و قدر دانی می‌نماییم و به [...]
۱ ۲ ۳ ۱۳۴ 10 / 1340 پست