۱ ۲ ۳ ۱۴۰ 10 / 1398 پست
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی ناز بیگم احمدی بیرگانی همسر مرحوم خان محمد حافظی   ) 

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی ناز بیگم احمدی بیرگانی همسر مرحوم خان محمد حافظی   ) 

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحومه(بی بی ناز بیگم احمدی بیرگانی همسر مرحوم خان محمد حافظی   )  را تسلیت عرض نموده و از خداوند شا [...]
درگذشت نیک نام مرحوم(مهندس رضا کریمی شهنی  ) 

درگذشت نیک نام مرحوم(مهندس رضا کریمی شهنی ) 

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت نیک نام مرحوم(مهندس رضا کریمی شهنی )  را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جه [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحومه نیک نام(خانمجان ارزانی بیرگانی)

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه نیک نام(خانمجان ارزانی بیرگانی)

به جهت اطلاع رسانی: به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۷ آذرماه    ۱۴۰۱  از ساعت ۱۰ الی ۱۳ در شاهین شهر - حسینیه اهل بیت خانه کارگر درخدمت جا [...]
درگذشت نیک نام مرحوم(مهندس شهرام پروین فرزند مرحوم فتح الله پروین – برادر پیام پروین) 

درگذشت نیک نام مرحوم(مهندس شهرام پروین فرزند مرحوم فتح الله پروین – برادر پیام پروین) 

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت نیک نام مرحوم(مهندس شهرام پروین فرزند مرحوم فتح الله پروین - برادر پیام پروین)  را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح [...]
درگذشت نیک نام مرحوم( اسفندیار کریمی)

درگذشت نیک نام مرحوم( اسفندیار کریمی)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت نیک نام مرحوم(اسفندیار کریمی )  را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر کرده مسئلت میکنیم. *-به جهت اطلا [...]
مراسم یادبود درگذشت نیک نام مرحوم (حاج فرهاد شینی دشتگل)  در اهواز

مراسم یادبود درگذشت نیک نام مرحوم (حاج فرهاد شینی دشتگل) در اهواز

به جهت اطلاع رسانی: به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه   ۱۴۰۱  از ساعت ۹  الی ۱۷ در مسجد چهارده معصوم منطقه مراد آباد برگزار می‌ [...]
درگذشت نیک نام مرحوم ( فرهاد شینی دشتگل فرزند آ مند نی شینی دشتگل)

درگذشت نیک نام مرحوم ( فرهاد شینی دشتگل فرزند آ مند نی شینی دشتگل)

به جهت اطلاع رسانی: درگذشت نیک نام مرحوم(فرهاد شینی دشتگل فرزند مرحوم آ من نی شینی دشتگل )  را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر [...]
مراسم سالگرد درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور)

مراسم سالگرد درگذشت نیک نام مرحوم( آ علی باز نجف پور)

به جهت اطلاع رسانی: به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه   ۱۴۰۱  از ساعت ۹  الی ۱۷ در مسجد چهارده معصوم منطقه مراد آباد برگزار می‌ [...]
چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(عباس محمدی فرزند مرحوم درویش محمدی  ) 

چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(عباس محمدی فرزند مرحوم درویش محمدی  ) 

به جهت اطلاع رسانی: چهلمین روز درگذشت نیک نام مرحوم(عباس محمدی فرزند مرحوم درویش محمدی  )  را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح برای عزیز سفر ک [...]
مراسم سالگرد درگذشت مرحومه شوکت مرداسی همسر مرحوم جهانگیر ارزانی

مراسم سالگرد درگذشت مرحومه شوکت مرداسی همسر مرحوم جهانگیر ارزانی

به جهت اطلاع رسانی: به همین مناسبت مجلس ختمی در تاریخ پنجشنبه  ۳۰ تیر ماه   ماه  ۱۴۰۱  از ساعت ۹  الی ۱۱  بر تربت پاکشان واقع در اهوار - قطعه ۳ قدیم [...]
۱ ۲ ۳ ۱۴۰ 10 / 1398 پست