صفحه اصلیهنرمندان شهنی

سپیدها- حبیب الله بهرامی شهنی

سپیدها! چشم هایش را نبند مگر بسته اند جهان را که مدیریت اش را خودمان اداره می کردیم با مهر و عدالت. چشم هایم را نبند می خواهیم عشق کنیم بی آ

شعر استاد نجفیان برنده شب شعر احساس سرخ
رگ منار – بهمن بهادری بیرگانی
خدا – حسین شهنی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سپیدها!
چشم هایش را نبند
مگر بسته اند جهان را
که مدیریت اش را
خودمان اداره می کردیم
با مهر و عدالت.

چشم هایم را نبند
می خواهیم عشق کنیم
بی آن که مست باشیم
و با نی لبک به رقصیم.
در صبحی که خورشید 
بر نگاه مان غروب می کند.

حبیب اله بهرامی”شهنی”
10/10/92- اهواز

habib bahrami

پست های جدیدتر
پست های قدیمی‌تر

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاس: 0